– 37 – MODERN HIRSIZLAR

 

MODERN HIRSIZLAR

Makriköy Hezenengi Karadümbüklü uzun ihtiyar Har’ol Elendi’nin, Maes’e ev tutup, eline bol para ve sınırsız özgürlük vererek sözde koruma altına aldığı günlerde, Tinne çıraklarından rica etmişti. “Kimse beni dinlemiyor, lütfen siz söyleyin bu adama, kızımı rahat bıraksın” diye. Olur dedi hain olmayan çıraklar. Makriköy Hezenengi Karadümbüklü uzun ihtiyar Har’ol Elendi’yi aradılar.

“Ben hiskolokum” diyerek kendini tanıttı Sera, “Maes’e çok fazla şeker veriyorsunuz, yapmayın. İlla yardım etmek istiyorsanız, onun okulunu bitirmesine yardım edin. Ayrıca kızına ev tutmanızdan ötürü annesinin çok rahatsız olduğunu, buna asla rızasının olmadığını da söylemem gerekiyor.”

“Maes hiç şeker yemediğini söylüyor. Annesi şibobren olduğu için yardım ediyoruz ona. Yakında Harcentın’a da gidecek, okul okumaya.”

“Nasıl yani?” dedi Sera.

“Kespanyolca öğrenecekmiş.”

“Ama okulu daha bitmedi ki yarım bırakıp nereye gidiyor? Üstelik dünyanın ta öbür ucuna?”

“Anneannesi Vagna Hanfendinin izni var. Annesi şibobren olduğu için Maes hakkındaki kararları onunla veriyoruz.”

“Bakın Tinne Hanım şibobren değil. Vagna Hanım da yeterince zengin, neden sizden kaymak yardımı alıyor? Neden Maes’i siz finanse ediyorsunuz?”

“Ben bu sorulara cevap vermek zorunda değilim. Vaktim yok. Hadi eyvallah.”

Sera, ustası Tinne’ye bu konuşmayı olduğu gibi aktardı.

Her hikayenin bir kalbi vardır. Tinne’nin hikayesinin kalbi Makriköy’de yaşananlardı. Makriköy’de Tinne’nin kalbini söküp çıkartmışlardı. Ne tımarhane, ne çocuklarının babasıyla yaptığı evliliği, ne meydanın ortasında durup herkese meydan okuması…

Tinne en büyük kararlarını Makriköy’de verdi, orada yok oldu ve orada var oldu.

Kızı ölseydi daha mı iyiydi?

Yanlış yola sapmış, kerih olanın yaldızlarını, yıldızlarını sökmek gerekir, o doğru. Özenmiştir, gözü boyanmıştır, kanmıştır, kandırılmıştır.

Ama namus temizliği yukarıdan aşağı yapılır: Önce tasallut olanlardan başlanır. Sonra satışa yardım edenlere gelir sıra. Satılmış olanın ne suçu var?

Sadece intikam alacaksanız aşağıdan yukarıya doğru bir operasyon en güzelidir. Tepedekinin paniğe kapılışını seyretmenin zevki hiçbir şeyde yoktur.

Ama namus temizliğinde birinci derece suçludan, sorumludan başlar, aşağıya doğru inersiniz. Tepedekinin gücüne güvenerek azanların, pireler gibi kaçışmasını seyretmek, burada en ibretli ve en tatmin edici “katarsis” olacaktır.

Aynı anda hem anneye hem kıza musallat olmak, gerçekten ibretli bir yok oluşu hak ediyordu. Birini sevince, ona sahip olmayı istemek anlaşılır bir şeydir. Ama sahip olamayınca kötülükler yapmaya başlamak ne anlaşılır, ne kabul edilir, ne de affedilir.

Tinne, kötülüklerin çeşitlerini ve cezalarının ne olması, nasıl olması gerektiğini kafasında oluşturmaktaydı. Dünyada “erkek kötülüğü” gibi sınır tanımaz başka bir kötülük çeşidi yoktu! Tinne, erkeklerin kadınlara ve topraklara yaptıkları kötülükleri yavaş yavaş öğreniyor, üstünde düşünüyor ve kafasında bir tür “temizlik hiyerarşisi” yaratıyordu. Bu temizlik türüne atalar Neşriyat demişlerdi. İyilik, iyilik neşrederdi, kötülükse kötülük. Böylece iyi davranışın sonuçları iyi, kötü davranışın sonuçları kötü olurdu. Tinne, artık hiçbir neşriyat yasasına göre bu suçluların cezalandırılmadığını, bilakis bu tür suçların en büyük ve en rezillerinin artık “neşriyatçılar” tarafından işlendiğine şahit olmuştu. Hem de en yakından ve kendi gözleriyle.

Bu kötüler, “benim olmayan, kara toprağın olsun” demiyorlardı. Bunlar sahip olamadıkları kadını balçığa, çamura bulanmış görmek istiyorlardı. Bir zamanlar aşkla peşinden koştukları kadın tezgahta sermaye olsun, satışa sunulan mal olsun, ucuzlasın, iyice değersizleşsin istiyorlardı. Bunlar gibi kötüyü dünya görmemişti. Şeytanın, yoldan çıkarmaya çalıştığı insanın elinde esir düştüğü, erken itiraz edip, konuyu sonuna kadar dinlemediği için çok pişman olduğunu düşünüyordu Tinne. “Çoktan tövbekar olmuştur” diyordu Şeytan için.

Dünyayı yazılı olmayan kurallarla yönetiyorlardı. Çünkü bu aşağılık erkeklerin kuralları yazılamayacak kadar kötü, çirkin ve mantıksızdı. Halihazırda geçerliliği olan hala o kokuşmuş köhne sözleşmelerdi. İnsanoğlunun kanıyla yazdığı, eşitlik, barış, adalet getirecek bildirgeleri asla yürürlüğe koymuyor, sadece “göstermelik” olarak vitrinde tutuyorlardı. Hayatı bir oyun gibi görüyor, takımları sağ-sol, siyah-beyaz gibi anlamsız taraflara ayırıp, muhakkak kazanandan yana oluyorlardı.

“Haklı ezilenler”, kendilerini sadece yerel, küçük ve yasal olmayan çatışma örgütleriyle savunuyor, ana akım ise, hala ve hala içten içe çürüyerek kokuşmuş olan saraylardaki tahtlara çöreklenmiş çirkin sülüklerin elinde tutuluyordu.

Tinne eskiden, yani bütün bu çirkinlikler başına gelmeden önce, belli bir denge tutturmuş yaşayıp gidiyordu. Elbet burnuna bu kötü kokular daha önce de geliyordu. Ama kokunun kaynağının, başa çıkabileceğinden çok daha büyük olduğunu anladığı için, kendisinden sadır olan o mis rayihanın içinden çıkıp toplum içine karışmıyordu. Şimdi anlıyordu ki bu pisliği ondan başkası temizleyemez! Sahip olduğu her şeye tasallut olan bu açgözlüler sürüsü, ona, hep bir ağızdan “bizi temizle, bizi yok et” diyorlardı adeta. “Sen bizi yok etmezsen biz sadece seni ve yavrularını değil, bütün dünyayı yutacağız!”

Onun verdiği bu savaş, bütün dünya tarafından seyrediliyordu. Nihayet iyi bir savaşçı bulmuş olan aç gözlü seyirciler bayram ediyordu. Arenada kutlama vardı yani! Hiç kimse şimdiye kadar onun kadar akıllıca, sanatlı ve içinden birçok dersler çıkarılabilecek şekilde savaşmamıştı.

Tinne’ye hayran olan, acıyan, sevdiğini söyleyen, sempati besleyen onca insana sorsanız, onun içinde bulunduğu bu berbat durumun bitmesini asla istemezlerdi. Tinne’yi temsil eden bir takım semboller yaratmışlar, o sembollerin önünde törenler düzenleyip ayinler yapmaya çoktan başlamışlardı. Tinne’nin kuşatıldığı ve taciz edildiği mahallenin kaç numaralı mahalle, kapısının kaç numaralı kapı olduğunu hepsi çok iyi biliyor ama ona yardım emek için en ufak bir girişimde bulunmuyorlardı. Üstelik Tartaryan’ın mahalleye yerleştirdiği izlengeç sistemleri sayesinde hepsi evlerinde oturup çekirdek çitleyerek Tinne’nin ağlayışını, haykırarak beddualar edişini seyrediyorlardı. Tinne’nin ağzından en kızdığı zamanlarda bile öyle güzel, öyle bilgece sözler dökülüyordu ki hemen kağıda kaleme sarılıp o bilgece sözlerden, deyişlerden, şiirler, romanlar üretiyor, enstrümanlarını onu izledikleri ekrana yakın bir yere koyup, bestelerini anında yapıp yakıştırıp, alelacele piyasaya sürüyorlardı.

Aslında için için hepsi Tinne’nin ölmesini bekliyorlardı. Tinne, hayatta ve acılar içinde kıvranıyorken, sanki o çoktan ölmüş gibi davranıp yas tutuyorlar, onlar da acı çekiyor gibi yapıyorlar, hatta kendilerini ona benzetip “Hepimiz Tinne’yiz!” sloganları atarak sahte bir hüzünle dolaşıyorlardı. Tinne öldükten sonra, belki onun adına kurulacak mabette bir rütbe, bir mevki, bir loca kapabilmek umudu taşıyorlardı içlerinde. Tinne’nin yerine geçirecekleri halifeyi çoktan belirlemişlerdi: Tartaryan’ın annesi! Taklit ve yalan ustası olan Kumsal Hanım, Tinne’ce bir bilgelikle ezberlediği sözleri tekrarlayıp duracak, hep olmak istediği Azize’liği böylece tadabilecekti. Buna onay verip yayanlarsa oğlu Tartaryan’ın şerrinden emin olacaklar, bu çirkef yaratığın belasından korunmuş olacaklardı.

Tinne’yi seviyor görünenler onu bir ağaçla sembolize ediyorlardı. Tinne’nin familya adı bir dağ adı olduğu için onu “dağın zirvesinde saklı define” olarak betimliyorlardı. Tinne’nin sözlerini Tartaryan sayesinde an be an dinleyip, kaydediyor, yani riske girmeden güvenli bir şekilde “çalabiliyorlardı.” Böylece yeni dinin kitabını yazıyorlardı bile. Kitap bittiğinde Tinne’nin acıklı öyküsü de bitecekti. Daha önceki bütün bilge kişilere yaptıkları gibi onu da öldürecekler, hayatını da sözlerini de ona en çok acı verenlere, katillerine devrederek sahte bir kutsal ve asil soy oluşturup, işbirlikçi yeni asiller ve azizeler için, yeni saraylar ve yeni mabetler inşa edeceklerdi.

Onun canından çok sevdiği yavrularını yok edecekler, onun çirkin üvey kardeşleri Dalton ve Dalmaçyalıların nesillerinden asil kutsal soy yaratacaklardı. Hayatında bir kez bile görmediği Tartaryan’ı dillere destan bir aşk hikayesinin kahramanı yapılacak, sonra da Tinne’nin doğal koruyucusu ve mirasçısı ilan edeceklerdi.

Bu formül hep böyle yürümüştü. Bilin ki asil olduğu iddia edilen hiçbir soy asla asil değildir. Onlar muhakkak, ulu bir bilge kişinin ölümüne sebebiyet vermiş hasetçi hainlerin soyudur. Bir define vardır ve asil sandıklarınızın ataları ona çöküp gerçek sahiplerini öldürmüşlerdir.

Söz gelimi, son din ustasının gerçek torunları Türk illerine kaçırılmış, ona düşmanlık ve kıskançlıktan başka bir şey yapmamış olan üvey oğulları kutsal soy olduklarını ilan etmişlerdi. Bu hikaye tutsun diye, son din ustasının sözleriyle kutsadığı kızı, kendini yok etmeye zorlanmış, onun çocukları ibretlik bir infazla ortadan kaldırılmıştı.

Tartaryan ellerini ovuşturup duruyordu. “kapıyı kim bekliyorsa çorbayı o içer” diyordu da başka şey demiyordu. Biri gelip de Tinne’ye bir yardımda bulunacak diye ödü kopuyor, sabah akşam kapılara, balkonlara diktiği nöbetçilerle kuş uçurtmuyordu. “Benim hakkım” diyordu naralar atarak! “Pastadaki en büyük pay benim hakkım! Bu felaket kadını burada ben durduruyorum, ona her türlü çelmeyi ben takıyorum! Öyleyse benim hakkım!” Cinnet hali içinde sayıklayıp duruyordu, “kaynağın başını kim tutmuşsa suyu o satar” gibi yeni yeni maniler uyduruyordu. İşbirlikçileri, yani müşterileri de kuşatılmış mahalleden gelecek yeni bilgelik dolu sözler, yeni gerçek acılar, gerçek gözyaşları, yani yeni hikayeler, kilm endüstrisi için yeni malzemeler için seslerini çıkartmıyor, her türlü hikayede Tinne’ye en çok kötülük yapan adamlar olan, uzun ihtiyarla, nonoş Tartaryan’ı, Tinne’nin sevgilisi, eşi, koruyucusu, dostu gibi göstermeye dikkat ediyorlardı.

Tinne sadece evinin penceresinden ve onevizyon ekranından bakarak bile dünyadaki çarkların çirkefliğini, rezaleti görüyor, düşüncelerinde yeni neşriyatı şekillendiriyordu.

Tabi bunu benimle ve sadık çıraklarıyla, sonraları sadık eşi ile de konuştuğu oluyordu. Tartaryan’ın hızlı servis sitemiyle, onun bu fikirleri de hızla satışa sunuluyor, kendi yarattığı bu yeni neşriyatı da sahiplenip aralarında pay ettiklerini onevizyondan izliyor, umutsuzluğa kapılıyor, artık sadece ve sadece bu evreni yaratanın adaletine güvenebileceğini düşünüyordu.

Onun tımarhaneye yatırılması için gerekli bütün tetikleyicileri, Agarikalılarla birlikte ustalıkla organize eden Tartaryan, kilmlerde Tinne’nin kurtarıcısı olarak lanse ediliyor, bu gerçekten Tinne’nin içini iyice acıtıyordu.

Yaşadığı her şeyin çarpıtılarak anlatılışına kendi gözleriyle şahit olmak, şimdiye kadar hiçbir bilgenin başına gelmemişti. Ona ölmüş, sanki yokmuş gibi muamele ediyorlardı. Daha ölmeden sözlerinin kötülere, “kaymak ve saygınlık” kazandırmak için kullanıldığına şahit olmuştu. Yaşantısı an be an, onevizyon seriyallerine ve kinoma kilmlerine konu oluyor, alçak ruhlu erkeklerin yüceltilmesi için gerçeklerin ustalıkla çarpıtıldığına, kendi gözleriyle tanık oluyordu.

Bu hırsızlık bütün bilgelere yapılmıştı. Ama onlar ortadan kaldırıldıktan sonra. Hepsinin sözleri çalınmış, hayatları ve verdikleri mesajlar çarpıtılmıştı.

Saraylarda ikame edilenler, mabetlerde vazifeli olanlarla el ele verip dünyanın kanını emiyorlardı. Bunu bir süre daha yapabilmek için onlara yeni etkileyici ve anlamlı sözler, yeni hikayeler lazımdı. Kinoma endüstrisinin de bir saniye bile durmadan, gece gündüz çalışarak, dünyayı uyutabilmesi ve kandırabilmesi şarttı.

O yüzden Tinne’den vazgeçemiyor, Tinne’ye bir lokma su bile vermeden, onun işkencecisi Tartaryan vesilesiyle, ihtiyaçları olan ne varsa, kolayca elde ediyorlardı.

Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

Defne Ilgaz, Rıfat Ilgaz, Afet Ilgaz, Absürd, Absürt, Mizah, Otobiyografi, Eğlenceli yazılar, Gülmece, Hiciv, Taşlama, Edebiyat, Roman, Deneme, Şiir, Tinne, Saçmalardan Seçmeler, Saçma, Acaip, Acayip, Acayip Dünya, Kadın, Komik, Komik kadın, Gülmece Güldürmece, Sıra Dışı, Fantastik,İlyas Temel şafak, Defne Ilgaz, Necati şaşmaz, Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar, sahte Mehdi, adnan Oktar, İbrahim kalın, CIA, FBI, MOSSAD, Üçüncü Dünya Savaşı, necaaattii, ibne, godoş, orospu çocukları, sahil şaşmaz, abdülkadir şaşmaz, recai şaşmaz, zübeyr şaşmaz, panafilm, tayyar baba, elazığ, bkm, yılmaz erdoğan, güldür güldür, ali sunal, aydın ılgaz, mason biraderler, tapınak, ritüel, ayin, gizem, ezoterizm

 

 

 

 

 

 

– 18 – Tinne’nin Listesi

TİNNE’NİN LİSTESİ

Tımar-hanede tımarlanırken düşündü durdu. Neden buradayım, diye.

Herkesin ona borcu vardı. Ödenebilecek meblağlar değildi elbet. Borcunu ödemekten kaçınan ya da üstüne oturmak isteyen borçlular ne yaparlarsa, onlar da onu yaptılar.

Hz. Ali’ye sormuşlar falanca senin hakkında ileri geri konuşuyor diye, inanmamış. Ben ona iyilik yapmadım ki, niye beni kötülesin, demiş.

Onun bildiği bütün batıni sırları Fatma’dan öğrendiğine inanan biri olarak farklı yorumluyorum tabi, Ali’den rivayet edilen sözleri, ama doğru söylemiş neticede.

Tımar edilirken düşünmüş durmuş Tinne, ben kime, ne iyilik ettim, diye. İyilik yapmak onun rutini olduğu için bulmakta zorlanmış biraz. O da en çok iyilik ettiklerini yan yana sıralamış, meyus olaylarda failleri bulmak bu kadar kolaydır işte.

Katil daima en yakınındadır maktulün değil mi? Artık bunu herkes öğrendi, cinayetin sıradanlaştığı şu günlerde… Şiddetin ve suiistimalin en büyüğü aile içinde gerçekleşir. Bunlar hep genel kaideler. Peki nokta atışı nasıl yapılır, biraz ona bakalım.

“Bu işten kimin çıkarı var” gibi sıradan bir soruyla, doğru sonuca gidemezsiniz. Çünkü, insan bindiği dalı kesen bir aymazdır. (Hoca Nasreddin’in öğretileri de çok yardımcıdır, tavsiye ederiz.) Maktul yaşasa, bu en çok kimin hayrına olurdu, diye düşünmek lazım. Ya da ona en çok kim muhtaçtı?

Kendisine karşı suç işlenen mağdur, genellikle kendini savunamamış biridir. Savunamamış ki başına bu işler gelmiş. Ya başına gelecekleri anlayamamış iyi niyetli biridir ya da anlamış olsa da çaresiz kalmış biridir. Her iki ihtimal de iyi insanlara özgü hallerdir. Kurnaz kötülerin güçlü ve yenilmez olduğu bir dünyadayız, bunu sakın unutmayın. İyilerin kazanması nadirattan olur, o da zaten tarihe altın harflerle geçer.

Biraz da vak’a açısından zengin ülkemizde işlenen kadın cinayetlerine bakalım. Maktuller hep güzel kadınlar değil mi? Güzel ve iyi kadınlar? Biraz da saf? Evet, ne yazık ki öyleler.

Tinne kasa hırsızlarının şifreyi çözmek için yaptığı gibi, düzenin, çarkların şifrelerine kulağını dayadı ve klik seslerini bir bir yakaladı.

Zavallı, yetersiz, yeteneksiz, kötü ahlaklı, çirkin, çaresiz, acuze, kıt görüşlü falan diyerek acıdığı ve hayatı boyunca idare ettiği ucubeler birleşmiş ve bu işi el birliğiyle becermişlerdi.

Ülkemizin ezeli düşmanı olan komşu bir ülkenin vatandaşlarına ait bir tımar evine, kutsi mi kutsi olan bayramın birinci günü tıkılmış olmasını çok manidar buldu. (Bu o kadar sıkıntılı bir komşu ülke ki onlarla sınırımız uzun süredir kapalı.) Sanırım hayatının ilk okkalı küfrünü o zaman etti. 

Küfrü bastıktan sonra güzel bir uyku çekti. Zenginlerin terbiye etmek için çocuklarını tıktığı o lüks tımar evinde iyice dinlendi ve bol bol gözlem yaptı.

İyi yalancıların tipik bir özelliği vardır. Yalanlarına inanırlar. Yalanları onların biricik parlak eserleridir, adeta çocukları gibi… Çünkü yalanları onların geçim kaynağıdır. Bir müddet sonra da kimlikleri, şahsiyetleri olur. Bir senaryo yazarlar ve orada kendilerine -genellikle- başrol verirler. Bu tür bir yalancılık şizofreniye kadar götürür insanı, o yüzden çok künahtır. Tinne’nin kankası olan mezarlık meczuplarından biri, “dervişin orospusu bile olur, yalancısı olmaz”, demişti. Konu Karadümbüklülerdi.

Gördünüz mü kötü insanlardan bahsederken insanın ağzı bozuluyor. Bir insanın ağzı bozuk değilse ya kötülerle hiç işi olmamış ya da kötünün ta kendisidir de iffetli rolü yapıyordur bence. Tinne gibi hakikat ehli insanlar, rolcülerle, rol yapmayanları gözünden tanır. Ödüllük performans gösterseler bile.

Tinne, yedi, içti, uyudu, dinlendi. Bir tek şeye bozuldu oradayken, ona günlük dans ritüelini yaptırmıyorlardı. Halbuki böylesi kutsal günler ritüelsiz olmazdı.

Oradayken hep parmaklıklı pencerelerin içlerine oturup çıkır çıkır geçen banliyö trenini seyretti ve dinledi. Çocukken evleri tren yolu üzerindeydi. Seslerinden trenleri ayırt edebiliyordu. Yük katarları, mavi tren, banliyö, farklı farklı çıkırdardı.

Şimdi ben size, faillere neler olduğunu anlatayım da içiniz hohlasın. Yabancı ülke tımar evine, Tinne’nin yatırılması için imza atan büyük dalton tecavüzden hapse girdi. Neşit olmayan öğrencisine etmiş o şeyi.

Küçük Dalton’un vücudu cılk yara oldu, insanlar ömrünün sonuna kadar ondan kaçtı. Üstüne üstlük yemeğe içmeye çok düşkün olan bu cüce daltonun midesini aldılar. Alıp ne yaptılar, bilmiyorum.

Kilise ağlamacısı olan Dalmaçyalı önce aklını kaybedip kendini Peder sanarak, çarmıhta poz vermeye başladı. Sonra da kilisede imza günü düzenleyip, Peder olarak imza dağıttı. Üzerine cekıt-ı şerifi giyip hüngür hüngür ağlayıp, burnunu koluna silmeye başlayınca kapı dışarı edildi. Sonra da kalp durmasından ölüverdi. Oysa o ölmeyip göğe yükselmeyi umuyordu. Karısı onun adına çok mahcup oldu.

Gelelim sabık Azize ve sakıt cadı Vagna’ya. O dinlenmek ve bahçeden domates yemek üzere Kanarya Adaları’ndaki yazlığına gittiğinde, altına kaçırmak suretiyle uykusundan uyanıp yatağından düşmüş. Onu günler sonra bulup tabuta koymuşlar. Bakmışlar ki hala yaşıyormuş. Vagna ona acıyarak bakanlara “siz benim kim olduğumu biliyor musunuz” demek istemiş ama diyememiş. Cadılar onu doğrudan yoğun bakıma almışlar. Üç gün yatak dördüncü gün toprak.

Tinne’ye gönlünü kaptırmış sarkık bir ihtiyar, suçu üstlenmiş. “Tinne’ye Aşık Olup Dalağı Yetmeyenler Kulübü”ne üye olduktan sonra, üyelerle yaptıkları yirmi üçüncü oturumda aldıkları bir karar üzerine suçu o üstlenmiş. Bu sarkık uzun ihtiyar nasıl gebermiş söylesem asla inanmazsınız. Dalak hınseri olmuş!

Ama bu olay -nasıl derler- tam bir kırılma noktasıymış. O kutsi bayramın birinci gecesinden itibaren bütün kadınlar fularlarını, rozetlerini ve iş önlüklerini çıkarıp atmışlar. Ayrıca bir daha da kimse kutsal dans ritüeli yapmamış. O şaşalı, gösterişli ritüel binaları hep boş kalmış.     

Bitmedi. Daha çok ama çok şeyler olmuş. Artık onlar da sonraki bölümlere kalsın. Aceleniz ne? Tinne gibi olun.

Sabırlı ve sakin.

Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

Defne Ilgaz, Rıfat Ilgaz, Afet Ilgaz, Absürd, Absürt, Mizah, Otobiyografi, Eğlenceli yazılar, Gülmece, Hiciv, Taşlama, Edebiyat, Roman, Deneme, Şiir, Tinne, Saçmalardan Seçmeler, Saçma,Acaip, Acayip, Acayip Dünya, Kadın, Komik, Komik kadın, Gülmece Güldürmece, Sıra Dışı, Fantastik